Annons

Annons

8 sanningar och myter du bör veta om ditt blodtryck !

Nästan en tredjedel av den vuxna svenska befolkningen har högt blodtryck. Men vad är egentligen sant om högt blodtryck och vad är myt? Vi har frågat Karin Manhem, överläkare på akutmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset och professor i medicin.

Här är de vanligaste sanningarna och myterna om ditt blodtryck;

1) Övre trycket är mest riskabelt?
Vi har ju ett ”övre” (systoliskt) och ett ”undre” (diastoliskt) blodtryck. Det övre anger nivån när hjärtat drar ihop och tömmer sig, det undre när hjärtat vilar mellan sammandragningarna.
– Vilket som är ”farligast” går inte att svara exakt på. Det som stiger först är det undre trycket. När det undre har varit högt tillräckligt länge har det bidragit till en kärlomvandling och en omvandling av hjärtat som gör att det övre också stiger.
• Ett högt undre tryck förknippas med risk för yngre individer
• I högre åldrar är det framför allt ett högt övre tryck förknippat med risk för stroke och hjärtsjukdom.

Annons

2) Stress har stor betydelse när det gäller högt blodtryck?
Blodtrycket kan gå upp akut när man utsätts för svår stress, och stress är en riskfaktor också på lång sikt. Om vi har ett långvarigt påslag av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin skadas insidan av våra blodkärl. Kärlen vidgar sig inte som de ska, blodtrycket stiger och risken för blodproppsbildning ökar.
– Om man tittar i laboratoriemiljö finns det absolut ett samband mellan blodtrycket och stress. Jag har själv haft patienter som haft svårt att få ner sitt höga blodtryck – men sedan går de i pension och blodtrycket blir lättare att reglera. Så visst har stress betydelse, men det är svårt att mäta.
3) Många får blodtrycksmediciner i onödan?
– Det är definitivt för få som får blodtryckssänkande medicin, och det gäller i alla åldrar. Livsstilsförändringar är oerhört betydelsefulla för hälsan över huvud taget. Men läkemedelsbehandling är effektiv och ofta livräddande. Den skyddar mot stroke, hjärtsvikt och infarkt.

4) Är man överviktig har man högt blodtryck ?
– Det är inte hela sanningen. Man kan absolut vara överviktig utan att ha högt blodtryck. Då handlar det om ärftlighet, och att man kanske har ”friskfaktorer” som att till exempel vara fysiskt aktiv.
Men generellt är det så att fetma leder till högre halter av stresshormoner vilket i sin tur leder till högre blodtryck. Fetma ökar dessutom risken för diabetes, vilket i sin tur gör att kärlen blir stela och mer åderförkalkade. Det påverkar också blodtrycket.

5) Man måste sluta salta sin mat om man har högt blodtryck ?
– Vi vet är att salt och blodtryck hänger ihop, och om man har högt blodtryck så ska man absolut försöka minska ner på saltet.
Men i övrigt är riskerna med att salta maten i viss mån överdrivna. Våra njurar är väldigt bra på att reglera vårt saltintag och vårt blodtryck. En frisk njure klarar av mycket salt. Men även njurar åldras och man kan säga att ju äldre vi blir, desto mer känsliga blir vi för salt
6) Man kan inte äta lakrits om man har högt blodtryck ?
– Det stämmer inte helt. För de flesta är det inget problem, men vissa reagerar med en kolossal blodtrycksstegring när de äter lakrits – både salt och söt. De har förändringar i ett enzym som omsätter både stresshormonet kortisol och njurhormoner.

7) Värktabletter kan ge högt blodtryck ?
– Om man tar normaldos är det ovanligt att det påverkar blodtrycket. Om man däremot måste ta höga doser under en längre tid ska man diskutera med sin läkare, i synnerhet om man redan har ett förhöjt blodtryck.

8) Buller höjer blodtrycket
– Det är sant. Buller från trafiken ökar risken för högt blodtryck. Särskilt unga och medelålders ser ut att påverkas mer än personer över 60 år. Det visar en studie som omfattar nästan 28 000 personer i Skåne.
Om man utsätts för buller dagligen är det ett stressmoment, kroppen reagerar mot något som den måste ”försvara” sig mot.

Av Susanna Hauffman Foto IBL-AOL

LÄS OCKSÅ


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…