Annons

Annons

Risken för allergi ökar för varje stick!

För de allra flesta är 
getingstick ingen större fara. Men för cirka en procent av Sveriges be
folkning kan sticket vara livshotande. Känsligheten ökar med åldern, många som drabbas är över 50.

Allergi mot getingstick vaccination

Getinggift hör till de farligaste gifterna i vår natur. Men för de flesta människor är ett getingstick ingen större fara. Vanligtvis kan man känna obehag och få svullnad och klåda vid bettet. Men för cirka en procent av Sveriges befolkning kan sticket vara livshotande, en till två personer dör varje år. För varje gång man får ett getingstick ökar risken att man reagerar nästa gång. Känsligheten ökar dessutom med stigande ålder.
– Många kan ha blivit stuckna 15–20 gånger tidigare, men får plötsligt en svår reaktion av ett getingstick. Varför vet man inte men man tror att det beror på en ökad känslighet med stigande ålder, många som drabbas är över 50 år, säger Theo Gülen, läkare på Lung- och allergikliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Andnöd som vid astma

De lindrigaste symtomen är nässelutslag, stickningar kring mun och klåda eller svullnad runt ögon och mun. Då kan det räcka med en antihistamintablett för att dämpa symtomen. Är man däremot starkt getingallergisk kan man reagera kraftigare. Läppar och ögon kan svullna, man kan bli yr, illamående och kräkas och få andnöd som vid astma. I värsta fall kan man drabbas av en anafylaktisk chock vilket innebär att man får blodtrycksfall, hjärtverksamheten kan påverkas och man kan förlora medvetandet.
– Cirka 200 personer om året drabbas av en anafylaktisk reaktion på grund av ett getingstick. Tillståndet är livshotande och kräver snabb akutvård, säger Theo Gülen.

Vaccination under fem års tid

Getingallergiker ska alltid se till att ha med sig adrenalinspruta samt kortison- och antihistamintabletter under sommaren.
Det kan även vara en god idé med immunterapi, så kallad hyposensibilisering. Det kan hjälpa den med en livshotande allergi att få ett minst 90-procentigt skydd. Hyposensibiliseringen går till på så vis att man vaccineras med en låg dos getinggift en gång i veckan under sju veckor. Mängden och styrkan ökas därefter successivt tills man når en lämplig underhållsdos. Sedan får patienten en underhållsdos var åttonde vecka i fem år.
– På det viset lurar man immunsystemet att bli tolerant. Man räknar med att skyddet varar i 10–15 år, säger Theo Gülen.■

Sök hjälp!

● Om du drabbas av andningssvårigheter, illamående eller slöhet efter getingstick.
● Om du blir stucken i munnen eller på halsen. Där kan giftet lättare komma in i ett blodkärl.
● Om du får feber eller hudutslag eller svullnad på andra ställen än
där bettet sitter.
● Om du tidigare har reagerat kraftigt på insektsstick.
● Om barn under tre år eller äldre personer får flera stick.

Annons
Gilla Året Runt på Facebook

Av Margaretha Eldh

Foto: Lars Jansson

Läs också:

Katarina är allergisk mot getingstick

Gunilla blev getingstucken: Jag kände direkt att det skulle sluta illa!

Så gör du om du blir getingstucken


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…