Annons

Annons

Är det vanligt att depression tar bort sexdriften?

Kan depression göra att sexdriften dör och att man blir helt kall? Året Runts läkare svarar!

Kan man gå med en depression sedan tonåren som förvärras allt eftersom påfrestningar i livet kommer? Går 
sedan ett halvår på Sertralin 100 mg, en tablett om 
dagen. Är det vanligt att man blir helt kall, att sexdriften helt dör ut under de perioder då depressionen är som värst?

Annons

/Man och 40-talist

Man vet att sociala svårigheter eller en traumatisk uppväxt kan öka risken för depressioner, men även att man under livets gång kan hitta nya sätt att tänka om sig själv och omvärlden som stärker en och gör en bättre rustad för livets med- och motgångar. Att man med stöd och hjälp kan utveckla förhållningssätt och beteenden som faktiskt underlättar det vardagliga livet. Depression är inte ett enda tillstånd utan kan ha olika 
uttryckssätt hos olika personer. Depressioner kan ha olika svårighetsgrad och ibland läka ut av sig själva utan specifik behandling. I och med att de modernare antidepressiva 
läkemedlen visat sig vara så effektiva och dessutom ger 
färre biverkningar har det skett en ökning av förskrivningen och användandet av dem. Även samtalsterapi – framför allt olika varianter av så kallad KBT- och IPT-behandling – är nu ofta del av behandlingen antingen som enda behandling 
eller tillsammans med antidepressiv medicinering.
Bland de symtom som vanligen ingår i en depression finns såväl lägre självkänsla som en allmän likgiltighet och avsaknad av lustkänslor, och där nedsatt sexuell lust är vanligt. Antidepressiva medel inom den läkemedelsgrupp som Sertralin tillhör (så kallade SSRI-preparat) kan ibland ge en negativ påverkan på erektionsförmågan hos män och förmågan till orgasm hos kvinnor, men Sertralin anses vara det medel inom denna grupp som ger mindre av just dessa biverkningar. Prata med din behandlande läkare i fall du har funderingar kring dessa frågor.
Det är viktigt att inte själv avbryta en behandling med antidepressiv medicinering eller avsluta den i förtid eftersom man då kan riskera att få ett återfall i depression. Det är 
väsentligt att man känner förtroende för sin behandlande 
läkare och psykolog, och att man under behandlingens gång har möjlighet att ta upp frågor och funderingar som man går och bär på.
Det tar ibland lite längre tid än man önskar att bli fullt frisk, men i takt med att depressionen klingar av återfår man mer och mer av sina sociala funktioner och förmågor, och även den sexuella lusten återkommer.

Året Runts läkare Åsa Rundgren svarar på läsarfrågor om hälsa.

Här kan du också ställa en fråga till läkaren, och läsa fler svar!

Läs också:

7 olika sorters depression – det här bör du veta

7 sätt en depression påverkar ditt liv – även om allt verkar som vanligt


Kommentera

 

 Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…