Annons

Annons

Är du en flanör eller en soffpotatis?

Att motionera är viktig det vet vi alla, men vilka effekter har motion på din kropp?

promenera

Kroppen räknar all rörelse och människor i alla åldrar oavsett kön och vikt har något att vinna på att röra sig mer. Carl Johan Sundberg, professor vid Institutionen för fysiologi och farmakologi och Michael Sjöström, docent på institutionen för biovetenskaper och näringslära förklarar vad en förhållandevis inaktiv livsstil för med sig och vad som händer när man blir mer aktiv.

Soffpotatisen

Har ett stillasittande arbete och liknande livsstil, åker alltid buss eller bil.
– De flesta vävnader i kroppen har en lägre funktionsnivå hos personer som är stilla mycket och inte normalt i vardagen ägnar sig åt någon form av mer ansträngande aktivitet. Brist på stimulering gör att muskulaturen är svagare och hjärtats storlek och slagkraft är mindre än hos mer aktiva människor. Det gör att vardagssysslorna känns jobbigare och livskvaliteten är lägre. Kroppen blir sämre rustad för att klara påfrestningar av ålder och sjukdom.

Flanören

Går lugna promenader och motionerar någon gång ibland.
– Den vardagliga aktiviteten hemma och på jobbet och tillfälliga sport- och motionsaktiviteter (sportlov, semester) är i de flesta fall fortfarande otillräckliga för att uppnå och bibehålla god hälsa och välbefinnande. Men lite mer av aktivitet är i alla fall positivt.

Annons

Soffpotatisar och flanörer: 50-75 procent av den vuxna befolkningen.

Motionären

Joggar eller går i rask takt flera gånger i veckan.
– De stora hälsovinsterna uppnås när man regelbundet ökar sin aktivitetsnivå över vardagslunken genom exempelvis motion. Hjärtmuskeln blir då starkare, blodkärlen vidgas och risken för blodpropp minskar. Blodsockerkontroll och blodfettsvärden förbättras och risken för viktuppgång minskar liksom risken att drabbas av tidig hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt och slaganfall. Man orkar mer, tänker klarare och livskvaliteten höjs. Ju mer desto bättre.

Idrottaren

Ägnar sig åt högintensiv aktivitet flera gånger i veckan.
– Elitmotionären och idrottaren ägnar sig åt sin aktivitet i första hand för att förbättra och vidmakthålla en hög prestationsförmåga, och inte för att uppnå positiva hälsoeffekter (de är oftast redan inhämtade hos dessa personer). Risken för skador kommer här in i bilden.

Motionärer och idrottare: 25-50 procent av den vuxna befolkningen.

Strunta i vågen!
– Långvarig träning kan leda till minskad kroppsvikt, men vikten är en dålig markör för hur stora hälsovinster man gjort. Initialt kan träning faktiskt öka kroppsvikten eftersom den leder till att både blodvolymen och muskelmassan ökar. En överviktig person med god kondition, har mindre risk för sjukdom och tidig död jämfört med en normalviktig person med dålig kondition. Fast bäst vore om den överviktige eller feta personen samtidigt går ner i vikt.

Källa: KI.se 

LÄS OCKSÅ


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…