Annons

Annons

Därför får växterna nya namn

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD, väljer att byta namn på ytterligare ett antal växter i sin databas. Initiativet kommer från handeln som menar att nuvarande växtnamn kan upplevas som negativa.

Redan för ett par år sedan justerades namn med ordet neger. Nu har Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD, föreslagit att ytterligare växtnamn ska justeras.

Plantskola. Bild: IBL

Namnansvariga på Kulturväxtdatabasen vill att Physalis alkekengi, i dag känd som judekörs, och Tradescantia fluminensis, vandrande jude, ska förpassas till historieboken. De nya officiella namnen föreslås bli japansk lykta respektive skvallerreva.

Annons

Samtidigt beklagar att namn som från början inte alls var avsedda att väcka anstöt utan tvärtom gavs för att berika språket nu används på ett negativt sätt, bland annat på nätet.

Japansk lykta, physalis alkekengi, som den också kallats, blir nu det officiella namnet. Bild: IBL

 

Växten föreslås nu heta skvallerreva, tradescantia fluminensis, då den är lättförökad och sprids snabbt med skott från hushåll till hushåll, precis som bygdeskvaller brukade göra, motiverar SKUD sitt namnval. Bild: IBL

Dobolilja och kapclivia

Initiativet till namnbytena kommer från början från handeln eftersom de upplever att vissa namn riskerar att väcka anstöt. Många drar sig från att använda namn som på minsta sätt riskerar att uppfattas som negativa, skriver Svensk kulturväxtdatabas, SKUD i ett pressmeddelande.

Tidigare har bland annat hottentottlilja, Cyrtanthus brachyscyphus, och kafferlilja, Clivia nobilis, döpts om till dobolilja och kapclivia. Alla svenska växtnamn om innehållit ”hottentott” eller ”kaffer” har fått nya namn, skrev SKUD i ett pressmeddelande i februari 2016.

Vad är SKUD?

Svensk Kulturväxtdatabas (SKUD) är en svensk namnstandard för kulturväxter. Tanken bakom databasen är att skapa ett lättillgängligt referensverktyg och en likriktare i Sverige för att underlätta kommunikation om kulturväxter.
Den innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform.

Källa: SKUD

Detta betyder ”judekörs” och ”vandrande jude”

”Judekörs”  syftar enligt Svenska Akademiens ordbok på frukten omgiven av det förstorade orange fodret som ansetts likna ett huvud med rödgul slöja, såsom judinnorna förr brukade bära.
Enligt andra syftar det på likheten med en orangefärgad kägelformad huvudbonad som judar tvingades bära i vissa länder på medeltiden.

”Vandrande jude” syftar på en mytisk gestalt, den vandrande juden (= den evige juden), som skulle ha förnekat Jesus vila under vägen till Golgata och därmed blev dömd att vandra för evigt intill domedagen. Liknelsen kommer sig av att växten skickar ut revor eller utlöpare (”vandrar”).

Källa: slu.se

Text: Helena Sjögren

Läs också:

Hösten är bästa tiden att plantera i trädgården – 3 tips för att lyckas

Plantera en ampel – vi visar steg för steg!

Häng med på gröna trenden – odla hemma i köket!


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…