Annons

Annons

Därför ska du låta gräsklipparen stå i sommar

Gräsklippning är ett av sommarens måsten för många av oss. Men gräsmattan bör inte alls påminna om någon golfgreen, i stället kan det vara en god idé att låta den vara lite vildvuxen.

Kvinna ligger i hammock i solnedgången med vildvuxet gräs under sig.

Bild: Shutterstock/IBL

Vi är många som ser gräsmattor som ett naturligt inslag i vår närmiljö. I våra storstäder täcks nästan en fjärdedel, 23 procent, av gräsmattor. Sett till hela Sverige är mellan 0,6 och 0,9 procent gräsmatta, enligt forskning från Statens Lantbruksuniversitet (SLU).

Annons

Många av dem är kortklippta, men snart kommer Jordbruksverket och Naturvårdsverket med nya rekommendationer. För att öka den biologisk mångfalden i odlingslandskapet vill myndigheterna se mer vildvuxna gräsmattor som påminner om ängar.

– Tätortsnära gräsmarker är en sådan tillgång som man skulle kunna sköta just för att bevara sådana värden, se till att det blir fler blommor, mindre tråkigt gräs och mycket mer bin och fjärilar och allt möjligt, säger Hasse Berglund, biolog vid Naturvårdsverket, till Sveriges Radio.

Blommor och ett flygande bi.

Bin och andra insekter trivs bättre på en äng. Bild: Helena Sjögren

Läs också: Anlägg en äng – steg för steg

Pollinatörer, som humlor och bin, trivs bättre i ängar än på gräsmattor. Gräsmattor innehåller däremot ofta bara en eller ett fåtal arter. Fördelen med ängar är också att de kräver mindre vatten, gödning och klippning än konventionella gräsmattor.

Lantbruket kommer vara en viktig del i arbetet, enligt Hasse Berglund, men även offentliga gräsmattor kan göra stor skillnad.

– Visionen är väl att färre djur och växter ska vara hotade till utrotning om ett antal år för att vi förvaltar de här gräsmarkerna på ett långsiktigt bättre sätt.

Hur ofta ska man klippa gräset?

Så du kan med gott samvete låta gräsklipparen stå lite i sommar.

Det är klippningen som gör störst klimatavtryck för traditionella gräsmattor, enligt SLU. Genom att minska klippfrekvensen kan du också minska utsläppet av växthusgaser.

Röd gräsklippare klipper gräs.

Bild: Shutterstock/IBL

Mer konventionella gräsmattor kräver mellan 12 och 20 klippningar per säsong beroende på väder. Ängsliknande gräsmattor, som är högväxta, klipps bara en eller två gånger under växtsäsongen.

Klipper du din gräsmatta för mycket blir rotsystemet svagt, skriver Hus&Hem.

Läs också:


Kommentera

 

 Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…