Annons

Annons

Det forskas intensivt på kroniskt trötthetssyndrom

Det forskas intensivt på kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS, och det finns nu flera ledtrådar att gå på. Men mer forskning behövs!

Det forskas intensivt på kroniskt trötthetssyndrom

Mykoplasmabakterien är en av de mikroorganismer (bakterier och 
virus) som nu studeras, berättar Jonas Blomberg, professor emeritus i klinisk virologi vid Uppsala universitet och verksam vid Akademiska sjukhuset. Nyligen publicerade han sina senaste forskningsrön i tidningen Frontiers in Immunology, tillsammans med läkarna Anders Rosén och Carl-Gerhard Gottfries.

Annons

– Vi tror att virus oftast är den utlösande orsaken till ME/CFS. Den ”huvudmisstänkta” är ett virus som heter Epstein–Barr-virus och orsakar körtelfeber. Men andra infektioner har undersökts och kan eventuellt spela roll, till exempel bakterier som klamydia, vanlig influensa, borrelia och andra fästingsjukdomar.

Man har också sett avvikelser i tarmfloran hos patienter, det som kallas dysbios.

– Det är en ledtråd som vi kan använda för vidare studier och eventuell behandling. Det finns ett eventuellt samband med autoimmuna sjukdomar, eftersom tarmen har en stor roll i immunsystemet.

Total orkeslöshet

Andra spår handlar om kroppens ämnesomsättning, där ME-patienterna tycks ha en rubbning. Det är visat i flera nya studier, bland annat i Norge.

– Det handlar om mitokondrierna, som skapar huvuddelen av den energi som vi använder, den som behövs för att muskler ska fungera och för att hjärnan ska kunna tänka. När det blir fel på mitokondrierna blir man snabbt orkeslös. Vi kan ta som exempel att fysisk ansträngning kan göra ME-patienter totalt utmattade och ge flera typiska symtom. Det är fråga om en uttröttbarhet, inte det man i vanlig mening kallar trötthet.

En teori är att den rubbade tarmfloran i tarmens immunsystem gör att man blir immun mot sina egna mitokondrier. Så verkar vara fallet i flera autoimmuna sjukdomar. Detta är det hetaste spåret i forskningen just nu.

Enstaka patienter har botats

Behandlingsstudier av ME/CFS har gjorts med läkemedel som påverkar immunförsvaret, och i vissa studier har man sett positiva effekter. I Norge pågår vid universitetssjukhuset i Bergen forskning där man behandlar med rituximab, en monoklonal antikropp som ”trycker ner” immunförsvaret och minskar kroppens förmåga att svara med antikroppsproduktion.

– Detta läkemedel används också vid MS, multipel skleros, och man har sett fall där rituximab inte bara ger symtomlindring, utan enstaka patienter har blivit botade och fortsatt vara friska när de slutat med medicinen. Men studier på rituximab har gett olika resultat, och forskningen på mediciner som påverkar immunsystemet fortsätter, säger Jonas Blomberg.

ME/CFS – kroniskt trötthetssyndrom

■ WHO har erkänt ME/CFS som en neurologisk sjukdom.
■ Mellan 30 000 och 50 000 svenskar tros vara drabbade. Minst två av tre drabbade är kvinnor.
■ Sjukdomen bryter oftast ut i 30-årsåldern men förekommer även hos barn ner till fem år och äldre över 65.
■ 60 procent av patienterna med ME har samma symtom som vid IBS, irriterad grovtarm.
■ Utöver den starka tröttheten har följande symtom rapporterats: sömnstörningar, svettningar eller frusenhet, frekvent urinering, huvudvärk, öronsusningar, minnes- och koncentrationssvårigheter, känslighet för temperaturförändringar, feberkänsla, influensaliknande symtom, dimsyn, överkänslighet mot ljud och ljus, överkänslighet mot beröring samt överkänslighet mot alkohol, medicin och födoämnen.

Mer info
Riksföreningen för ME-patienter (RME) nås på rme.nu. Du kan också mejla på [email protected] eller ringa 031-15 58 99.

Av Susanna Hauffman

Foto: Shutterstock/IBL

Läs också:

Concetta lider av kroniskt trötthetssyndrom

Kan ayurveda hjälpa mot trötthet och eksem?

Blir vårtrötthet värre med åren?


Kommentera

 

 



Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…