Annons

Annons

Hur funkar Waran vid 
tandläkarbesök?

Hur fungerar det med Waran när man går till tandläkaren? Året Runts läkare Åsa Rundgren ger tips och råd!

Jag äter warfarin för förmaksflimmer. Mina njurvärden är bra, har nyligen kollat dem. Kan jag börja med det alternativa medlet som finns nu och väl har funnits några år? Jag vill veta hur det fungerar när man till exempel går till tandhygienisten och vid operation.
Gulli

Annons

Som du nämner har det kommit nya former av blodförtunnande preparat eller så kallade antikoagulantia som, precis som warfarin, motverkar uppkomsten av blodproppar och hämmar blodets förmåga att levra sig, men med något annorlunda verkningsmekanismer.

Det finns inga generella riktlinjer som säger att man behöver byta från Waran, eller warfarin som ämnet egentligen heter, till något av de nyare medlen om Waran-behandlingen fungerar bra och man är välinställd i sin dosering. En sådan förändring görs i så fall först efter en individuell bedömning och i samråd med behandlande läkare.
Vid nyinsättning på antikoagulantia, till exempel vid förmaksflimmer, är det vanligt att överväga något av de nyare preparaten. Precis som med Waran måste man först göra en noggrann kroppsundersökning, en genomgång av eventuella övriga mediciner samt ta en del blodprover innan medicineringen påbörjas. Fördelarna med de nyare läkemedlen, eller NOAK som de också kallas, kan vara att de ger en snabbare insättande effekt, medger glesare kontroller och att de inte lika ofta påverkas av vilken övrig medicin man tar eller av födointaget. Ibland kan det fortfarande vara så att det i det individuella fallet är mer lämpligt med warfarin.
Inför en planerad operation måste man – både om man står på ett NOAK-preparat eller på Waran – informera såväl operatören om att man står på blodförtunnande medel som den mottagning där man kontrollerar sin blodförtunnande behandling (ofta kallad AK-mottagning). I de flesta fall brukar det medföra att man behöver sätta ut den blodförtunnande behandlingen under en viss tid, men hur länge varierar bland annat beroende på vilket av läkemedlen man står på och vilket ingrepp som planeras. Tydliga instruktioner om hur man ska göra får man från sin AK-mottagning, som ibland samråder med den som är ansvarig för operationen.
Warfarin samt ett av de nya preparaten, dabigatran (Pradaxa), har bägge utprovade motmedel som häver den blodförtunnande effekten, medan de övriga nya preparaten tills vidare saknar specifika motmedel.
Om man står på ett NOAK-preparat ska man, precis som vid medicinering med warfarin, också diskutera med sin tandhygienist och AK-mottagning om eventuella åtgärder inför besök där, liksom inför tandläkarbesök.


Kommentera

 

 Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…