Annons

Annons

Kraftiga armar eller vader kan tyda på dold sjukdom

Stövlar som inte går att knäppa igen, blusar som du inte får på över armarna. En oförklarlig viktuppgång kan bero på den relativt okända sjukdomen ödem.

Manuell lymfdränage är en massageteknik som är effektiv mot ödem.

Manuell lymfdränage är en massageteknik som är effektiv mot ödem.

Du har bantat, tränat och levt sunt men ändå går du inte ner i vikt. Ödem är en relativt okänd sjukdom som kan drabba kvinnor i alla åldrar. Sjukdomen kan delas in i tre grupper: lipödem, lymfödem och venös ödem. Sjukdomen kan inte botas, men den kan behandlas.

Lipödem:

Drabbar nästan bara kvinnor och kan bryta ut i samband med hormonella förändringar som pubertet, graviditet och vid klimakteriet. Det är en kronisk störning i fettvävnaden där lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. När sjukdomen bryter ut ökar kroppens fettceller i storlek och den som drabbas ökar i omfång framförallt över, höfter, lår och skinkor. Man beräknar att 11 procent av Sveriges kvinnliga befolkning får lipödem efter puberteten.

Annons

Kännetecken för lipödem:

  • Överkroppen är oftast smalare än underkroppen.
  • Bubblig, gropig, mjuk fettvävnad (celluliter).
  • Fötterna och händerna är smala.
  • Kall hud i drabbade områden på grund av dålig blodcirkulation i fettvävnaden.
  • Ofta smärta till svår smärta vid minsta tryck.
  • Lätt att få blåmärken.
  • Ökad svullnad under dagen.

Lymföden:

Det första tecknet på lymfödem är en svullnad som inte går bort. Den kan drabba alla kroppsdelar men är vanligast i arm eller ben. Svullnaden beror på dåligt avflöde av lymfvätska genom lymfsystemet.

Det finns olika typer av lymfödem; Man kan födas med det, få det i samband med pubertet, graviditet och klimakterie men också efter en operation eller vid strålbehandling.

Venösa ödem:

Venösa ödem syns först vid anklarna och på fötterna. Svullnaden beror på att man inte har ett normalt fungerande vensystem i benen. Blodet ska forslas från fötterna till hjärtat och för att blodet inte ska backa tillbaka i våra vener när vi står upp, finns det klaffar inuti venerna som sluter tätt när blodet tar sig uppför benen. När klaffarna blivit förstörda – antingen på grund av en blodpropp i benet eller på grund av förslitningar i klaffarna, så backar blodet tillbaka och visar sig som ett ödem (en svullnad). På sikt kan detta orsaka missfärgning av huden, bensår och lymfödem.

LPG är en mekanisk djup bindvävsmassage som ökar blodcirkulationen i kroppen och sätter igång lymfcirkulationen vilket medför att slaggprodukter och överflödig vätska lättare kan föras ut ur kroppen.

LPG är en mekanisk djup bindvävsmassage som ökar blodcirkulationen i kroppen och sätter igång lymfcirkulationen vilket medför att slaggprodukter och överflödig vätska lättare kan föras ut ur kroppen.

Så här kan du lindra besvären:

Vid lipödem är lymfsystemet i fettvävnaden nedsatt och därför gäller det att få igång lymfsystemet. Djupandningsövningar, lymfdränage som är en massageteknik (kan utföras manuellt och maskinellt t ex LPG) och kompressionsplagg till områden som drabbats, brukar lindra.

Träning är också bra. Fast tänk på att vid hård träning ökar blodcirkulationen snabbt vilket leder till ökad vätskemängd i vävnaderna. Då är det bra att veta hur man kan få igång lymfsystemet på bästa sätt. Kosten har också betydelse, rekommendationerna är att minska på gluten, rött kött, mejeriprodukter och ta bort processad mat. Den mest drastiska behandlingen

Mer information hittar du här: Svenska ödemförbundet

Källa: Svenska Ödemförbundet

Av Katarina Markirwicz
Foto AOP-IBL


Kommentera

 

 Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…