Annons

Annons

Kvinnor drabbas av dold hjärtsjukdom

 Hjartproblem blir vanligare.

Nästan hundratusen svenskar bär på sjukdomen, de flesta är kvinnor. Den ökar kraftigt risken för hjärtinfarkt, stroke och död i förtid. Men den syns inte på vanlig hjärtröntgen – eftersom kranskärlen är rena.
Den kallas för småkärlssjuka, och kan ge ungefär samma symtom som en hjärtinfarkt. Vid en infarkt minskar blodtillförseln och syrebristen på grund av att det finns åderförfettning och förträngningar i kranskärlen, något läkarna kan upptäcka via kranskärlsröntgen, och åtgärdar med så kallad ballongvidgning.

Annons

Men vid småkärlssjuka, får hjärtmuskeln syrebrist trots att kärlen ser friska ut. Sju av tio som drabbas är kvinnor.

– Det här är ett allvarligt problem när kvinnorna kommer in akut med sina symtom, säger Karin Schenck-Gustafsson, överläkare och senior professor i kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och chef för Centrum för genusmedicin vid Karolinska Institutet.
– De får inte rätt diagnos och därför inte heller rätt behandling.
Karin Schenck-Gustafsson var ansvarig för studien KOK, Kvinnor och kranskärlssjukom. Studien visade bland annat att upp till 20 procent av de kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt hade normala kranskärl, det vill säga att de var rena från åderförfettning och förträngningar.
En annan stor studie, med material från det svenska SCAAR-registret som registrerar alla kranskärlsundersökningar utförda i Sverige, visade att 80 procent av kvinnorna under 60 år som utreddes för bröstsmärta hade rena kärl, säger Karin Schenck-Gustafsson.
Småkärlssjukdom innebär att det är de små blodkärlen kring hjärtat som inte fungerar normalt.  Det blir för dåligt blodflöde i kärlen, eller kärlen krampar så att det blir helt stopp. Då kan hjärtmuskeln drabbas av syrebrist, och hjärtinfarkten är ett faktum.
– Varför de små blodkärlen förlorar sin förmåga att vidga sig och öka blodflödet vet vi inte säkert idag, säger Karin Schenck-Gustafsson. Felet finns troligen i endotelet, den ”tapet” som klär kärlens insida. Det leder till kramp och syrebrist. Även inflammaton och ännu okända faktorer kan spela roll.
Varför drabbas kvinnor i större utsträckning än män?
– Kvinnors blodkärl är mindre i förhållande till kroppsytan än mäns. Det blir lättare kramp i ett litet smalt kärl än i ett större. Deras kranskärl har dessutom en benägenhet att se släta och fina ut trots utvecklad åderförfettning. Åderförfettningen är i de fallen dold inne i hjärtats kranskärl och inte lika lätt att upptäcka med vanlig kranskärlsröntgen.
Behandling av småkärlssjuka är lika viktig som behandling av förträngda kranskärl med synliga förträngningar.
– Det är oerhört viktigt att de utreds ordentligt, får intensiv läkemedelsbehandling och råd om livsstilsförändringar mot riskfaktorerna. Framför allt blodtryckssänkande medicin, för högt blodtryck är oftast den största boven.  Det finns flera undersökningar som visar att de traditionella läkemedelsbehandlingarna mot hjärtinfarkt och kärlkramp också är effektiva för småkärlssjuka.
Riskfaktorerna är desamma som för andra hjärtkärlsjukdomar – såsom högt blodtryck rökning, höga blodfetter, stress och bukfetma. Studier tyder på att det även finns en ärftlig faktor inblandad.
Det vanligaste symtomet vid småkärlssjuka är smärta, framför allt vid ansträngning. Andfåddhet är vanligt, liksom stark trötthet.
– Får man ont och känner sig allmänpåverkad ska man åka in till sjukhus, säger Karin Schenck-Gustafsson.
AV Susanna Hauffman Foto  Thinkstock

Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…