Annons

Annons

Cellprov räddar tusentals liv

Fallen av cancer i livmoderhalsen har halverats 
tack vare de allmänna cellproven. 
Strunta aldrig i att gå när du blir kallad!

Livmoderhalscancer cellprov

Gynekologiska tumörformer drabbar cirka 2 800 kvinnor per år, enligt cancerfonden.se.
– Det finns tre stora grupper: cancer i livmoderhalsen, i själva livmoderkroppen och i äggstockarna inklusive äggledarna, förklarar Elisabet Hjerpe, överläkare vid Radiumhemmet Gyn vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
Vid cancer i livmoder eller livmoderhals får man ofta symtom som blödningar. Därför upptäcks dessa tumörformer vanligen i ett tidigt skede och har därmed god prognos. Vi kvinnor erbjuds ju dessutom provtagning från livmoderhalsen för att hitta cellförändringar och tidigt kunna få behandling.
– När det gäller cancer i äggstockarna så upptäcks sjukdomen i 70 procent av fallen först när den spridit sig till bukhinna och lymfkörtlar, säger Elisabet Hjerpe.
Det beror på att symtomen ofta är otydliga. Till exempel kan det vara diffus magvärk och en känsla av svullnad i magen man känner.
Man kan även få cancer på blygdläppar och i slidan, men det är inte så vanligt. Vanligast är cellförändringar på livmoderhalsen, som kan vara ett förstadium till cancer. Det drabbar 30 000–40 000 kvinnor årligen, enligt apoteket.se.
Tack vare den allmänna cellprovskontrollen har fallen av cancer i livmoderhalsen, eller cervixcancer som det också heter, halverats. Vaccin mot livmoderhalscancer kommer ytterligare att minska
antalet fall. Cervixcancer orsakas av HPV-virus, som är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion och smittar via samlag. Ju fler sexuella partner man har, desto större är risken för smitta, enligt Elisabet Hjerpe.
Fetma och rökning är också riskfaktorer för olika former av gyncancer, liksom hormonbehandling med östrogen i klimakteriet. Den som har en nära anhörig – som en mamma eller syster – som har haft cancer i bröst eller äggstockar kan ha en ärftlig risk att själv drabbas.

Bra samliv efter behandling

Gyncancer behandlas med strålning, cellgifter och/eller kirurgi. Efter behandlingen kan slemhinnorna i slidan vara skörare än tidigare.
– Då kan man prova lokal hormonbehandling. I normalfallet gäller att om man har haft ett bra samliv före operationen, brukar man kunna återuppta det igen. Majoriteten av kvinnorna kan ha ett bra samliv efteråt  – lusten sitter ju faktiskt mellan öronen, förklarar Elisabet Hjerpe. ■

5 fakta om
livmoderhals-
cancer

1. I stort sett all livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus, HPV, så kallat mänskligt vårtvirus.
2. Cellprov tas för att tidigt kunna upptäcka och behandla förstadier till livmoderhalscancer.
3. Medelåldern för en kvinna att insjukna i livmoderhalscancer
är cirka 55 år och en fjärdedel
är yngre än 40 år.
4. Från 2012 erbjuds alla flickor 
i årskurs fem eller sex kostnadsfri vaccination mot de HPV-virus som kan orsaka cellförändringar.
5. Tack vare gynekologiska cellprovtagningar av kvinnor i åldrarna 23–60 år har antalet som insjuknar i livmoderhalscancer halverats sedan 1970-talet.
Källa: cancerfonden.se

Annons
Gilla Året Runt på Facebook

Av Mia Coull
Foto: Shutterstock

Läs också:

Cecilia fick gynekologisk cancer

Nytt test upptäcker tidig gyncancer

Jeanine fick bröstcancer när hon var gravid

LÄS OCKSÅ


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…