Annons

Annons

Magnetterapi som behandling för depression

Resultaten ser lovande ut för 
magnetterapi som behandling vid depression. Några blir helt fria från sin depression och 40–60 procent blir klart bättre.

Magnetterapi som behandling för depression

Sedan romartiden har man experimenterat med elektromagnetisk behandling. Bland annat med elektriska ålar! Runt 1980 började man se att man kunde stimulera nerver med magnetterapi. 1985 tog man fram den allra första TMS-apparaten. Man använde den först för att undersöka nervskador och hjärnskador efter stroke.

Annons

– Någon gång under experimenterandet upptäckte man att behandlingen har en antidepressiv effekt hos patienter som blivit svårt deprimerade efter en stroke, säger Robin Kihlbaum, överläkare på psykiatriska kliniken vid Höglandssjukhuset i Eksjö.

Gilla Året Runt på Facebook

– Metoden är skonsam och skrämmer inte bort patienterna eller deras anhöriga. Det finns inga stora biverkningar. När man får magnetimpulsen känns en svag knäppning i huvudet.

Biverkningarna kan vara lite trötthet och huvudvärk som lindras med motsvarande en alvedon.

Väcker upp hjärnan

Patienten sitter eller halvsitter i en stol och får antingen en åttaformad spole på huvudet,eller en hjälm där det sitter en spole. Magnetpulser skickas in mot nervcellerna i hjärnan. Patienten behöver inte sövas
utan kan gå hem direkt efteråt.

Den behandling som Tarja fått kan också liknas vid ett litet epilepsianfall i hjärnan, men utan kramper och utan biverkningar. Inga minnes- eller koncentrationssvårigheter uppstår.

– Om hjärnan inte är riktigt pigg kan TMS väcka upp den, förklarar Robin Kihlbaum.

Bild: Shutterstock/IBL

Enligt erfarenheterna från Höglandssjukhuset verkar TMS, magnetbehandlingen, ha bra effekt vid bland annat 
utmattningsdepression och SAD, årstidsbunden depression – det som brukar kallas höst- eller vårdepression.

– Om man gör en magnetröntgen eller PET-skanning av hjärnan ser man att ett område, vänstra hjärnhalvans bakre frontallob, har minskad aktivitet vid en depression. När man ger TMS vaknar aktiviteten till liv där.

Beror utmattningsdepression enbart på stress eller har de patienterna ett anlag för depression i botten?

– Svårt att säga generellt. Om du har en ärftlig faktor för depression från föräldrarna, men blir kärleksfullt behandlad och 
lever tryggt under din uppväxt och inte utsätts för stora påfrestningar i livet, kanske du aldrig utvecklar en depression. Men om du har samma
anlag och hamnar i svårare förhållanden under uppväxten är det troligare att depressionen bryter ut.■

Livräddande 
behandling

Magnetterapi, TMS, ska inte för
växlas med elbehandling, ECT.

ECT, ”elchocker”, har använts sedan mer än ett sekel tillbaka, framför allt vid svåra depressioner och manier, vanföreställningar. Vår inställning är att det är det mest effektiva vi har. Det innebär att man söver ner patienten och ger en strömstöt mot huden, som förmedlas in mot nervcellerna.

Det orsakar något som kan liknas vid ett epileptiskt anfall, en aktivitet i hjärnans samtliga celler. Det har en stark antidepressiv effekt, och även en påtaglig effekt på hjärnans självläkning, berättar Robin Kihlbaum.

– Skräckskildringarna av hur det gick till förr, som i filmen Gökboet, stämmer inte i dag. Patienterna får sova och de får också muskelavslappande medel. ECT ger en del sidoeffekter, det finns enskilda fåtaliga fall av svåra minnesstörningar. Men riskerna får vägas mot att behandlingen gör så mycket nytta, rentav är livräddande i många fall av svår depression.

Vart vänder man sig?

Om du tror 
att du själv eller en närstående har drabbats av en depression kan distriktsläkare eller annan allmänläkare skriva en remiss till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i din hemkommun.

Om du eller en 
närstående drabbas av 
akuta psykiska symtom i form av ångest, självmordstankar, förvirring eller våldsamt be- 
te-ende, ring då till närmaste psykakutmottagning.

Se 1177.se eller ring sjukvårdsupplys
ningen på 1177.

Av Susanna Hauffman
Foto: Shutterstock/IBL

Läs också:

Tarja provade magnetterapi mot sin depression

Ny studie ska kartlägga orsaken bakom depression

Osynlig depression blir allt vanligare – så vet du om du är drabbad


Kommentera

 

 Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…