Annons

Annons

Ny behandling mot svår astma

Nu finns hjälp för patienter med svår astma.

En av tio svenskar lider av astma. Men antalet ökar varje år och behandlingsalternativen är få. Men nu har nytt hopp väckts för de drabbade.
Skånes universitetssjukhus är först i landet med att använda metoden endobronkiell termoplastik, värmebehandling, vid astma.
De första fem patienterna inledde sin behandling i mitten av april. Behandlingen upprepas sedan tre gånger, med några veckors intervall. I höst ska resultaten utvärderas.
Studien leds av Leif Bjermer, professor och överläkare vid lung- och allergimottagningen i Lund. Han räknar med att ha metoden i rutinsjukvård i slutet av året.
Leif Bjermer tror att värmebehandlingen kommer att bli ett välkommet komplement till behandlingen av svårkontrollerad astma.
– Värmebehandlingen kommer inte att hjälpa alla. Men vi tror att flera patienter kommer att tycka att behandlingen har förändrat deras liv, säger Leif Bjermer. De patienter som valts ut till studien har så kallad ökad bronkiell hyperreaktivitet. De har väldigt känsliga och instabila slemhinnor, och får många och snabba försämringsperioder.
Värmebehandlingen gör inte att patienten blir av med sin astma. Men sjukdomen kan bli mycket lättare att leva med, eftersom astman blir betydligt mer lättkontrollerad, säger Leif Bjermer.
Behandlingen går till så här:
Under lätt narkos förs en kateter ner i patientens lungor med hjälp av ett bronkoskop. Från spetsen på katetern sänds sedan radiovågor som hettar upp luftrörens väggar till ca 65 grader. Sedan dras instrumentet långsamt bakåt och bränner med fem millimeters mellanrum i tio sekunder åt gången.
Hur behandlingen kan minska astmaattackerna är inte helt klarlagt – lundaforskarna samarbetar med ett franskt centrum för att ta reda på verkningsmekanismerna.
En teori är att upphettningen minskar muskelmassan i luftrören, och att de därför inte drar ihop sig lika lätt. Därmed blir det lättare att andas.
Men det är nog bara en av förklaringarna, säger Leif Bjermer.
– Det finns en koppling mellan nervsystemet och immunsystemet. Det verkar som om upphettningen gör så att den överdrivna känsligheten i luftrörens slemhinnor minskar. Det är kanske den viktigaste faktorn.
Studien med de fem första patienterna ska utvärderas till hösten, och om resultaten blir vad Leif Bjermer hoppas kan värmebehandlingen börja användas på utvalda astmapatienter runt årsskiftet.
Även Karolinska Universitetssjukhuset och Norrlands universitetssjukhus i Umeå har långt gångna planer på att börja använda värmebehandlingen.

Annons

Av Susanna Hauffman Foto Shutterstock

LÄS OCKSÅ


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…