Annons

Annons

Ny forskning: Låt magen bestämma din diet!

Vill du gå ner i vikt och minska risken att bli sjuk? Då behöver du först kolla din tarmflora. Dina magbakterier avgör nämligen vilken diet som funkar bäst. Det visar forskning från Chalmers i Göteborg.

diet

Det kryllar av tarmbakterier i magen. Vi har upp till tusen olika slags bakterier och andra mikroorganismer som deltar i ämnesomsättningen. Tarmflorans karaktär varierar dock kraftigt mellan olika personer. Vissa har väldigt få arter medan andra har större biologisk mångfald. Varför det är så, vet man inte. Men det har stor betydelse ifall du vill gå ner i vikt och skydda dig mot sjukdomar.

Annons

Ny banbrytande forskning från Chalmers visar att personer med artfattig tarmflora har mest att vinna på att banta.
I studien, som gjordes i samarbete med andra länder, ingick 45 friska överviktiga män och kvinnor. Alla gick ner i vikt men hos de som hade en artfattig tarmflora minskade dessutom flera ämnen i blodet och avföringen som brukar indikera hälsorisker.
– Vi såg att de med artfattig tarmflora producerade mindre aminosyror vilka har samband med en rad sjukdomar, speciellt diabetes, säger Jens Nielsen, professor i systembiologi på Chalmers och den som leder forskargruppen.

De med artrik tarmflora däremot har en mycket bättre förmåga att absorbera aminosyror när de äter en kaloririk kost och tål därför övervikt bättre.
– Effekten av en kalorisnål diet blir därför inte lika påtaglig som för dem med artfattig tarmflora. Men det betyder inte att de inte kan utveckla sjukdomar. Alla som väger för mycket tjänar på att gå ner i vikt.

Det systembiologerna vid Chalmers lyckats utveckla är en matematisk formel som gör det möjligt att förutsäga hur olika patienter kommer att svara på en viss diet, beroende på hur deras tarmflora är sammansatt.På kort sikt innebär forskningen att det blir lättare för en läkare att se vilka överviktiga patienter som verkligen skulle tjäna på att lägga om sin kost. Man tänker också att man kommer att kunna skräddarsy dieter med hänsyn till vilka magbakterier en person har.
– På lång sikt kan vi kanske tillföra tarmbakterier till patienter vars ämnesomsättning inte fungerar så bra, säger Jens Nielsen.
Probiotika som innehåller magbakterier, till exempel olika typer av yoghurt, finns redan i dag men deras uppgift är främst att skapa en gynnsam miljö i magen.
– Med nästa generation probiotika kommer vi att kunna tillföra exakt de bakterier som fattas och varaktigt förändra tarmflorans sammansättning. I framtiden tror jag också det blir möjligt att kombinera probiotika med en designad diet, så man både tappar i vikt och minskar risken för sjukdom.

Rik eller fattig tarmflora

Utgångspunkten för studien var ett dietexperiment där 45 friska överviktiga delades in i två grupper beroende på om deras tarmflora var artrik eller artfattig. Under sex veckor fick de äta en kalorisnål diet och därefter mättes halten av kända markörer för sjukdom och hälsa i blod och avföring.
Den artfattiga gruppen, som hade ett sämre hälsoläge från början, fick kraftigt förbättrade värden medan de med artrik tarmflora inte påverkades så mycket.

Magens hemliga liv

Mellan ett och två kilo mikroorganismer lever i människans matsmältningskanal och samverkar med födan, individen och med varandra. Hur många olika bakteriesorter man har är högst individuellt och realtivt stabilt. Vissa har kanske bara trehundra olika arter medan andra har ettusen.
Variationen anses ha flera förklaringar:
Genetiska
Överföring från modern vid födseln
Kosthållning
Långvarig mediciniering.
En antibiotikakur kan rubba tarmflorans sammansättning ordentligt men den rättar till sig efter ett tag. Tar man upprepade kurer under lång tid kan störningen dock bli permanent.

Av Louise Molander Foto Shutterstock

LÄS OCKSÅ


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…