Annons

Annons

Snart kan du vaccinera dig mot kräksjuka

Fram med tvålen ! Vinterkräksjukan är här. Enligt statistik från Folkhälsoinstitutet har "sökningen" på ordet vinterkräksjuka ökat dramatiskt de senaste veckorna. Detta ska vara ett tydligt tecken på att vinterkräksjukan är här. Men det finns hopp för alla som fasar kräksjukan. En svensk forskare är på väg att hitta ett vaccin.

Magsjukan invaderar.

– Det brukar bli ett större utbrott av vinterkräksjukan vartannat år, berättar Stefan Nord, forskare i virologi vid Umeå Universitet.
Han har de senaste åren arbetat intensivt med att försöka ta fram ett vaccin mot viruset som orsakar vinterkräksjukan. Det är ett mycket svårt projekt, otaliga forskare världen över har försökt i fyrtio år utan att lyckas.
– Man behöver odla viruset, men det hittills stött på stora problem, förklarar Stefan Nord.

Annons
Gilla Året Runt på Facebook

Det är också jättesvårt att hitta de faktiska viruspartiklarna om man till exempel letar i kräk eller avföring från en sjuk patient – vilket är den föga avundsvärda uppgift som Stefan sysslar med på jobbet.
Stefan och andra forskare letar alternativa lösningar. Ett vaccin i form av en nässprej kan vara ute på marknaden inom fem års tid, men i dagsläget verkar näsvaccinet bara vara effektivt mot en specifik gren av viruset.

Men Stefan Nord är optimistisk när det gäller den egna forskningen:
– Vi försöker på olika sätt hitta genvägar att isolera och odla viruset, och ser en viss ljusning. Vår förhoppning är att våra resultat inom en inte alltför avlägsen framtid kan leda fram till ett vaccin och kanske en tablett man kan ta för att slippa smittas av detta virus.

Vinterkräksjukan orsakas av calicivirus, med undergrupperna norovirus och sapovirus. De är lika varandra, men sapoviruset brukar oftare drabba barn, medan noroviruset drabbar alla åldrar. Noro brukar ge mer kräkningar, sapo ofta mer diarré. En del har bara kräkningar, andra bara diarré. Vissa kan ha smittan utan några egentliga dramatiska symtom.
– Calici är ett listigt och intelligent virus, berättar Stefan Nord. Det överlever under svåra förhållanden och på de allra flesta ytor i upp till två veckors tid. Och det behövs bara 50-100 mikroskopiska viruspartiklar för att smitta en människa.
Virus kan fastna på ”tagställen”, det vill säga handtag, ledstänger, väggar, kranar och stolskarmar. Viruspartiklarna överlever så länge som 14 dagar på torra ytor.

Dessutom förökar sig viruset i supersnabbt, och förändrar sig så att den som smittas inte blir immun. Man kan alltså drabbas av kräksjukan på nytt, några veckor eller högst två månader efter en sjukdomsperiod.
Tidigare man sagt att 20 procent av befolkningen har en speciell genvariant som innebär att de inte kan smittas av vinterkräksjukan. Men det är en sanning med modifikation, berättar Stefan Nord.
– För några år sedan hittades en muterad variant av viruset som även drabbar immuna. Noroviruset har många typer, i likhet med förkylningsvirus. Det har visat sig att det kanske bara är den vanligaste typen man klarar sig undan om man har den speciella ”skyddande” genvarianten.

Av Susanna Hauffman Foto Shutterstock

LÄS OCKSÅ


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…