Annons

Annons

Ny metod ska kunna ställa Alzheimerdiagnos tidigare

Symtomen för Alzheimers sjukdom är olika beroende på när du insjuknar. Nu är forskare i Lund en ny metod på spåren som kan ställa en korrekt diagnos snabbare – även bland yngre patienter. Forskarna hoppas att den nya metoden kan användas ute i vården inom ett par år.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. Bara i Sverige beräknas runt 100 000 personer vara drabbade, enligt Hjärnfonden.

Bild: Shutterstock/IBL

I ett tidigt skede kan den drabbade få problem med minnet och ha en förändrad tidsuppfattning. Andra känner sig nedstämda och oföretagsamma.

Annons

Men utifrån den forskning som finns på området vet vi också att symtomen varierar när i livet sjukdomen debuterar. Den som insjuknar före 65 års ålder får ofta tidigt nedsatt rumsuppfattning och försämrat lokalsinne. Bland äldre patienter är nedsatt minne ett vanligare symptom.

Nu har forskare i Lund hittat en helt ny analysmetod som de tror kan underlätta diagnostiken. Metoden tros framförallt kunna hjälpa yngre patienter som i dagsläget har mycket svårt att få en korrekt diagnos.

Forskarna har studerat ett 60-tal Alzheimerpatienter vid Skånes universitetssjukhus, samt en kontrollgrupp på 30 friska personer, med en så kallad PET-kamera och ett särskilt spårämne.

Kan användas inom ett par år

När Alzheimers sjukdom slagit rot resulterar det i att proteinet tau, som finns i hjärnan, klumpar ihop sig och förstör nervcellernas transportvägar. Med hjälp av forskarnas nya avbildningsmetod kan detta avläsas på bild.

– De förändringar i hjärnans olika delar som vi kan se i bilderna stämmer logiskt överens med de symtom som patienterna får vid tidig respektive sen Alzheimerdebut, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Till vänster, en personen som har drabbats av Alzheimers sjukdom före 65 års ålder. Till höger en person som insjuknat först i högre ålder. Illustration: Annie Hallén/Michael Schöll

Resultaten publiceras nyligen i tidskriften Brain. Oskar Hansson tror också att den nya metoden kan vara i kliniskt bruk och användas ute i vården inom några få år.

– Nu har vi ett verktyg som hjälper oss att identifiera och åskådliggöra olika subgrupper av Alzheimers sjukdom. Därmed underlättas också utvecklingen av läkemedel och behandlingar anpassade till olika former av Alzheimer, säger Michael Schöll, forskare vid Lunds och Göteborgs universitet.

Fakta: Tau och beta-amyloid

Tau-analys utgör ett nytillskott i Alzheimerforskningen. Tidigare har ett annat protein i hjärnan, beta-amyloid, studerats.

Båda analysmetoderna har sina begränsningar. Till exempel har tidigare studier visat att sambandet mellan de olika Alzheimersymtomen och förändringar i hjärnan inte går att visualisera med hjälp av beta-amyloidanalyser.

För forskning kring Alzheimers tidigaste stadier samt dess förstadier har beta-amyloidstudier fördelar och kommer att vara viktiga, bedömer forskaren Oskar Hansson.

Text: Helena Sjögren
Källa: Lunds universitet

Läs också:

Enkla testet kan avslöja om du ligger i riskzonen för Alzheimers

Ät rätt och minska risken för Alzheimers

Så upptäcker du demens hos en anhörig – 7 varningstecken att ha koll på

 


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…