Annons

Annons

Nytt vaccin mot bältros på väg

Ett nytt vaccin mot bältros kan snart bli godkänt i Sverige. Det nya vaccinet har visat sig ge bättre skydd hos äldre personer.

Nytt vaccin mot bältros

Det nya vaccinet heter Shingrix och har nyligen börjat användas i USA. Där är man positiv till vaccinet som anses vara mycket effektivare än föregångaren, Zostavax.
– Det här vaccinet är bra, enligt de prövningar som gjorts hittills. Det skyddar 90 procent av dem som vaccinerar sig. Om man har otur och blir sjuk ändå så blir sjukdomsförloppet lindrigare, säger Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi på Lunds universitet.
Det vaccin man använder i dag, Zostavax, har inte samma goda effekt. Det skyddar endast hälften av vaccinerade personer över 60 år. Och det fungerar ännu sämre hos dem som är äldre än så. Det nya vaccinet har däremot visat sig vara nästan lika effektivt för 80-åringar som för medelålders personer. Effekten av det nya vaccinet verkar dessutom hålla i sig längre än det gamla.
Ju äldre vi blir, desto större är risken att få bältros. Det beror på att vårt immunförsvar försämras när vi åldras. Risken börjar tillta efter 50 års ålder och upp till hälften av alla 80-åringar riskerar att drabbas.
– Just därför är det positivt att äldre svarar så bra på det här nya vaccinet, säger Kristian Riesbeck.

Brännande smärta

Alla som har haft vattkoppor – och det är nästan alla i Sverige – kan få bältros. Det beror på att viruset blir kvar i kroppen efter vattkoppsinfektionen och sedan ligger kvar ilande i våra nervceller. När som helst kan det blomma upp igen, då som bältros.
– På danska heter bältros ”helveteseld”, det beskriver ganska väl hur det kan vara att ha sjukdomen.
Sjukdomen börjar som en brännande smärta eller pirrningar i huden och efter ett par dagar uppstår en hudrodnad och man kan se små blåsor på ena sidan av kroppen. Man får ofta feber, svullna lymfkörtlar och huvudvärk.
– Vanligtvis får man blåsor som ett band på ena sidan av bålen, men man kan också få bältros i till exempel ansiktet. Då kan nerverna som går till öga eller öra bli påverkade och i värsta fall kan man drabbas av nedsatt syn eller hörsel, förklarar Kristian Riesbeck.
Andra komplikationer är långvariga nervsmärtor, så kallad postherpetisk neuralgi, eller försämrat minne och svårigheter med uppmärksamheten.

Dyrt att vaccinera sig

Folkhälsomyndigheten kommer i år att göra en utredning om huruvida vattkoppor och bältros bör ingå i det nationella vaccinationsprogrammet. De utreder bägge sjukdomarna samtidigt eftersom de är relaterade till varandra.
För att rekommenderas till befolkningen i stort och kunna ingå i högkostnadsskyddet måste vaccinerna visa sig skydda väl mot sjukdomen och minska sjukdomsbördan, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiva samt vara etiskt försvarbara. Utredningen beräknas vara klar 2019. Om vaccinerna klarar av bedömningen och ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet så kommer vaccination av vattkoppor och bältros att bli gratis. Till dess får man betala själv för vaccinationerna. Kristian Riesbeck tycker ändå att det är självklart att man ska vaccinera sig mot bältros.
– Det är trots allt en rätt vanlig sjukdom, ungefär 20 procent av Sveriges befolkning drabbas. Även om man i dag måste betala för vaccinationen så tycker jag att det är en liten kostnad i det stora hela.
En bältrosvaccination kostar i dag runt 1 500 kronor. Oavsett om du har haft vattkoppor eller ej så kan du vaccinera dig mot bältros. Du kan också vaccinera dig även om du redan haft bältros, en tiondel av alla som har haft bältros får det nämligen igen. Du måste dock vänta i minst ett år från det att du var sjuk för att vaccinet ska vara effektivt.
– Det nya vaccinet är ett avdödat vaccin. Det betyder att personer med nedsatt immunförsvar troligen också kommer att kunna vaccinera sig. Det är positivt eftersom risken att få bältros är högre om man har dåligt immunförsvar, säger Kristian Riesbeck. ■

Annons

Visste du att…
… vattkoppsvaccin sedan 1995 ingår i det amerikanska allmänna vaccinationsprogrammet? Barn som vaccineras mot vattkoppor har också mindre risk att få bältros.

Av Maria Ekström
Foto: IBL/Shutterstock

Läs också:

Kajsa 54 år: ”Smärtan i ryggen är borta och jag kan måla igen”

Professorn: Då kan det finnas ett vaccin mot Alzheimer

Folkhälsomyndighetens uppmaning: Vaccinera mot TBE


Kommentera

 

 Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…