Annons

Annons

Så bryter du ofrivillig ensamhet

Ensamhet ökar bland annat risken för 
hjärt-kärlsjukdomar, 
depression och oro. Men det finns vägar ur isoleringen. Här är sex sätt.

Risken att dö
 i förtid är 50 procent högre för ensamma 
än för dem som har ett socialt nätverk.Känner du dig ensam? I så fall delar du den känslan med många. En halv till en miljon människor uppskattas vara ensamma i Sverige. I en undersökning uppgav sex procent av befolkningen att de vanligtvis var helt ensamma varje kväll i veckan. Män är mer ensamma än kvinnor, äldre mer än yngre och människor i storstäder känner sig mer ensamma än folk på landsbygden.

Annons
Gilla Året Runt på Facebook

Men det är skillnad på ensamhet och självvald avskildhet. Sverige toppar den internationella statistiken över singelhushåll, fyra av tio hushåll består av endast en vuxen. Men det betyder inte att alla som bor själva lider av sin ensamhet. Man kan bo i singelhushåll, men ha ett stort nätverk. På samma sätt kan man vara gift, ha familj och många vänner, men ändå känna sig ensam. Och det är den sociala ensamheten som kan ställa till det. Risken för flera sjukdomar ökar för den som känner sig ensam.

– Den som är mycket ensam får ett ökat stresspåslag av hormonet kortisol, vilket i sin tur kan leda till hjärt- kärlsjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke, säger Filip Fors, forskare vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet.

Ökar risken för
 hjärtsjukdom

Ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning och till och med en större riskfaktor än fetma och fysisk inaktivitet, det visar flera studier. Ensamhet ökar risken för hjärt-kärlsjukdom på samma sätt som om man skulle röka 15 cigaretter om dagen. Risken att dö i förtid är 50 procent högre för ensamma än för dem som har ett 
socialt nätverk.

Ensamheten kan till och med påverka vår hälsa på cellnivå, visar en amerikansk studie från 2015. Kroppens reaktioner på ensamhet är likadan som om den skulle utsättas för fara, vilket ökar stresshormonerna i kroppen och sänker immunförsvaret och gör oss mer känsliga för infektioner.

Även den psykiska ohälsan påverkas av ensamhet och isolering. Sömnproblem, depressioner och oro är vanligt bland personer som är mycket ensamma.

– Om man upplever att man saknar stöd och närhet från vänner och familj så påverkas välbefinnandet väldigt negativt och man blir orolig och nedstämd, säger Filip Fors.

Få till en förändring

Ensamheten kan också skapa låg självkänsla, vilket lätt kan leda till att man fastnar i en ond cirkel. Man får svårt att ta kontakt med andra och det gör att det blir ännu svårare att ta sig ur ensamheten.

– Den som är ensam, tolkar ofta också andra människors beteende negativt. Man tror att andra ser på en själv med negativa ögon, vilket också kan försvåra att ta sig ur sin isolering, säger han.

Ett första steg för att ta sig ur isoleringen är att acceptera känslan av ensamhet, menar Filip Fors.

– Försök att förändra dina tankar kring din situation. Du är inte ensam i den, många människor känner sig ensamma. Att vara medveten om det är viktigt för att kunna få till en förändring.

Rökning, övervikt och inaktivitet är folkhälsofrågor som ständigt debatteras. Men nu är det dags att samhället och politikerna börjar ta ensamheten och dess konsekvenser på allvar, till exempel genom att skapa fler mötesplatser för människor, menar Filip Fors.

–  Ensamhet påverkar både den fysiska och psykiska hälsan negativt och försämrar människors livskvalitet, något som på sikt kan ge allvarliga följdverkningar på flera områden i livet. Till exempel kan den försvåra möjligheten att komma in på arbetsmarknaden eller att träffa en partner.

Så bryter 
du ensamheten

■ Uppsök sociala sammanhang även om det tar emot, säg inte 
nej om du blir bjuden på fest.
■ Träna på social kompetens. Ensamhet kan ibland bero på att man är introvert och inte särskilt social. Men våga bjuda på dig själv när du är tillsammans med andra.
■ Anmäl dig till en kurs eller gå 
med i en förening. Där kan du hitta människor med samma intressen som du själv. Är du pensionär kan senioruniversitet vara ett tips.
■ Om du har ett jobb, utnyttja arbetsplatsen till att bygga nya vänskapsrelationer – fika och ät lunch tillsammans med dina kollegor så ofta du har tillfälle.
■ Nätdejta. Det är ett bra sätt att 
ta sig ur ensamheten och hitta en partner om du inte gillar att gå på krogen. På nätet kan du också 
knyta nya vänskapsband.
■ Hitta meningsfulla saker att göra på fritiden. Om du mår bra blir det lättare att träffa och knyta an till andra.

Källa: Filip Fors

5 hälsorisker 
av ensamhet

1. Risken för psykisk ohälsa, framför allt depression, ökar om du är ensam.
2. Nivåerna av stresshormoner och inflammation ökar 
i kroppen, vilket i sin tur ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar som högt blodtryck och stroke, typ 2-diabetes och demens.
3. Sömnproblem är vanligt bland personer som känner sig socialt isolerade.
4. Immunförsvaret sänks vilket 
gör att kroppen får svårt 
att hantera bakterie- och virus-
infektioner.
5. Den kognitiva förmågan försämras, det vill säga minne, inlärning och språk-
förmåga.

Källa: The New York Times

Av Kristina Müller
Foto: IBL/Shutterstock, privata.

Läs också:

Föreningen Fenix råder bot på ensamheten

Hollywoodfrun Gunilla Persson: Min dotter räddade mig från ensamheten

Föreningen Äldrekontakt hittar nya vänner när de gamla försvinner


Kommentera

 

 Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…