Annons

Annons

Sitt inte still och slipp cancer!

Sitt inte still om du vill undvika cancer.
Ju fler timmar du sitter ner- desto större är risken att drabbas. Sitter du framför datorn på jobbet eller flera timmar i TV-soffan på kvällen?  Ingen fara tänker du kanske – jag motionerar ju ett par gånger i veckan.

Annons

Hittills hade forskarna nog gett dig rätt – du är en fysiskt aktiv person som försöker minska din risk för hjärtsjukdom och cancer.
Men nyligen kom studien som vänder upp och ner på det här med risk- och friskfaktorer för cancer: Även om du tränar och rör dig regelbundet så ökar själva stillasittandet risken för cancer – speciellt i livmoder och tarm.
Ju fler timmar du sitter stilla, desto större är risken att drabbas, oavsett hur fysiskt aktiv du är resten av tiden.
Enligt forskarna innebär två timmars ökning av det dagliga stillasittandet att risken att få livmodercancer ökar med tio procent, och risken för tarmcancer stiger med åtta procent. Det finns också studier som tyder på ett starkt samband mellan stillasittande varje dag och hög risk att drabbas av äggstockscancer.
Det här resultatet kommer från den hittills största undersökningen av sambandet mellan inaktivitet och cancer. Forskarna har analyserat 43 studier med mer än fyra miljoner deltagare runt om i världen. En av studierna omfattar 34 000 kvinnor i Uppsala och Västmanlands län.
– Det här är en mycket intressant studie, säger Helene Rundqvist, cancerforskare vid Karolinska Institutet. Hon har bland annat studerat sambandet mellan cancer och fysisk aktivitet – för att försöka hitta själva mekanismen bakom att träning faktiskt minskar risken att drabbas av flera cancerformer.
– Vad den här studien visar är att man kanske måste titta på stillasittande som en oberoende riskfaktor. Att det inte går att kompensera åtta timmars stillasittande med att gå och träna eller jogga ett par gånger i veckan Det kan finnas mekanismer som uppstår just när man sitter stilla länge och ofta.
– Precis som nya studier på hjärtkärlsjukdomar visar så har vi nog den största skyddande effekten även mot cancer av att både vara fysiskt aktiva på fritiden och minska stillasittandet på jobbet och kvällen, säger Helene Rundqvist.
– De här nya studierna kan bli banbrytande. Arbetsgivare behöver informeras om riskerna och ta ansvar för att personalen inte sitter stilla alltför många timmar i taget.
Varför ökar stillasittandet risken för just livmoder- och tarmcancer?
– Cancer uppstår i en kombination av ärftlighet, miljö och livsstil. Forskarna vet i nuläget ganska lite om varför en aktiv livsstil minskar risken att drabbas av cancer, men det finns flera teorier.
– Om man tittar på risken för tarmcancer och mekanismerna bakom så har man sett att motion ökar tarmens rörlighet och att maten passerar fortare. Sitter man stilla länge får tarmen får alltså en längre tid när den blir utsatt för eventuellt cancerframkallande ämnen.
– När det gäller livmodercancer finns flera tänkbara förklaringar, säger Helene Rundqvist. Men det finns flera tänkbara förklaringar, till exempel att stillasittande kan påverka halterna av vissa hormoner, vitaminer och inflammationsämnen på ett sätt som bidrar till att cancer utvecklas.

Av Susanna Hauffman Foto: Thinkstock


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…