Annons

Annons

Snart kan du testa dig för Alzheimers

 

testa dig

Ny svensk forskning ligger grund för ett test som kan ge besked om du ligger i riskzonen för att utveckla demens. Med ett svenskutvecklat test kommer människor som oroar sig för att drabbas av Alzheimers eller annan demenssjukdom att kunna få besked om de ligger i riskzonen för att utveckla demens.

Annons

– Den här metoden kan underlätta för läkare att i ett tidigt skede kunna ge sina patienter rätt diagnos, vilket även möjliggör att sätta in symtomlindrande medicin i ett tidigt skede, berättar Oskar Hansson, docent vid Enheten för klinisk minnesforskning på Lunds Universitet och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus.
Oskar Hansson och hans forskargrupp har redan tidigare kunnat påvisa att en låg nivå av ämnet beta-amyloid i ryggvätskan ökar risken för Alzheimer och det är just ämnet beta-amyloid som varit fokus i Oskar Hanssons fortsatta forskning.
– Att ha en viss mängd beta-amyloid i ryggvätska är normalt, men vid Alzheimers sjukdom fastnar detta ämne i hjärnan vilket resulterar i låga nivåer i ryggvätska. I hjärnan bildar beta-amyloid klumpar eller plack som är giftiga för nervcellerna. Detta sker alltid vid Alzheimers, men kan ibland även ses vid andra demenssjukdomar så som Lewy Body demens, förklarar Oskar Hansson.
Vad forskarna nu har gjort är att jämföra nivåerna av beta-amyloid i ryggvätskan hos personer som sökt för minnessvårigheter med bilder av hjärnan för att få en bild av om de bägge metoderna överensstämmer
– Vår forskning visar att det finns en mycket god överensstämmelse mellan ryggvätskan och bilderna på hjärnan, de personer som hade låga halter av beta-amyloid i ryggvätskan uppvisade också ansamlingar av beta-amyloid i hjärnbarken, konstaterar Oskar Hansson. Det som är helt nytt jämfört med tidigare är att vi nu visar att testet fungerar i daglig sjukvård.
Oskar Hansson menar att detta i framtiden kan innebära att läkarna med hjälp av detta test lättare kan ställa en korrekt Alzheimer-diagnos, men metoden måste kombineras med andra diagnostiska verktyg. Metoden kan förhoppningsvis också leda till att diagnosen kan ställas i ett tidigare skede.
– Det här är en metod i första hand på minneskliniker, då en patient sökt för minnessvårigheter och vill ha klarhet i vad minnesproblematiken står för. Det finns många andra faktorer som också påverkar minnet, som till exempel depression, och för vissa personer kan det kan då vara skönt att få ett besked, förklarar Oskar Hansson och tillägger;
– Men det finns idag inga mediciner som tydligt kan bromsa eller stoppa Alzheimers sjukdom. Metoder för förbättrad tidig diagnostik kommer dock underlätta för kliniska läkemedelsprövningar som utvärderar nya läkemedel. När man väl har insjuknat i sin demens har det oftast gått för långt men går det att upptäcka demenssjukdomen i ett tidigare skede ökar också möjligheterna för att nya läkemedel ska ha effekt i läkemedelsstudier.
Oskar Hansson påpekar att det finns en hel del annat att göra utöver mediciner.
– Det finns studier som visar att både fysisk och mental aktivitet liksom bra kost kan förbättra tankeförmågan och minnet hos patienter med risk för demens.

Av Anna Horn Foto: Shutterstock

 


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…