Annons

Annons

Stress ökar risken för diabetes

Ny svensk forskning visar att stress kan ha en stor inverkan på att diabetes typ 2 bryter ut. Forskningen öppnar upp nya vägar att behandla sjukdomen.

Fem procent av landets befolkning lider av diabetes, en stor majoritet har typ 2-varianten. Sjukdomen betraktas i dag som ett av de stora hoten mot folkhälsan i världen. Det är känt sedan tidigare forskning att livsstilen spelar en stor roll. Riskfaktorer är för mycket stillasittande, snabbmat, sötsaker och för lite motion.
– Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen inte bildar tillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt, säger Anders Rosengren, docent och forskare vid Göteborgs universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus.

Annons

Efter år av intensiv forskning har Anders Rosengren och hans forskarkollegor hittat kluster av gener som har betydelse för utvecklingen av diabetes. De har också upptäckt två sjukdomsgener för diabetes typ 2 som tidigare varit okända, ADRA2A och SOX5. Forskarna visar nu att det finns ett samband mellan stress och diabetes typ 2.

– Vår forskning visar att 40 procent av alla diabetiker typ 2 bär på genen ADRA2A som försämrar insulinutsöndringen vid stress. Det gör cellerna mer stresskänsliga, insulinutsöndringen minskar och blodsockret stiger och risken att utveckla typ 2-diabetes ökar, säger Anders Rosengren.

Läkaren och forskaren Andreas Rosengren hoppas på bättre behandling mot diabetes typ 2.

Vid en akut stressituation som kräver att vi ska agera snabbt eller skydda oss, kan ett högt blodsocker vara en fördel, eftersom det skyddar från blodsockerfall. – Men i dag lever vi ofta med ett jämnt påslag av långvarig stress och det gör att diabetesrisken ökar.

Forskningsfynden kan betyda att det med ett enkelt gentest kommer att bli enklare för läkarna att i framtiden skräddarsy diabetesbehandlingen.

– I dag behandlar man enbart symtomet, det höga blodsockret. Vi vill göra det möjligt att behandla själva mekanismerna bakom sjukdomen. Genom att angripa grundorsakerna hoppas vi att behandlingseffekterna ska bli bättre, säger Anders Rosengren.
Ett annat projekt i hans forskning visar att de insulinproducerande cellerna förlorar sin mognadsgrad vid typ 2-diabetes.
– Vi strävar efter att finna läkemedel som återställer mognaden hos insulinproducerande celler. Troligen finns de redan i form av mediciner som används vid andra sjukdomar, och vi ska nu undersöka om dessa mediciner kan få en användning också för typ 2-diabetes just genom att påverka cellernas mognadsgrad, säger Anders Rosengren.
Hans förhoppning är att hans forskning ska leda till nya typer av behandlingar av patienter med diabetes typ 2. Samtidigt betonar han vikten av hälsosamma levnadsvanor vid diabetes typ 2.
– Det är viktigt att inte dra alla över en kam. Vissa klarar sig länge trots ohälsosamma levnadsvanor, för andra tippar det över tidigare. Men oavsett genetiska förutsättningar har man en möjlighet att göra något åt sin sjukdom.

Vad är skillnaden?


Diabetes typ 1
Uppstår på grund av en autoimmun reaktion som får kroppens eget immunförsvar att förstöra kroppens insulinproducerande celler. Den som drabbas insjuknar ofta i ungdomen och blir beroende av dagliga injektioner av hormonet insulin för resten av livet.

Diabetes typ 2
Även tidigare kallat för vuxen- eller åldersdiabetes och beror oftast på insulinresistens. Kroppens celler kan inte tillgodogöra sig insulin och det uppstår symtom som påminner om insulinbrist, trots höga eller normala nivåer av insulin i blodet. Riskfaktorer är fetma, för lite motion, arvsanlag och stress.
Källa: Diabetesförbundet, Sahlgrenska akademin, Vetenskap & hälsa

Text: Margaretha Eldh

Foto: Shutterstock

Läs också:

Kan broccoli bota diabetes?

Lindas nya livsstil botade hennes diabetes typ 2

Ny revolutionerande behandling vid typ 2-diabetes


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…