Annons

Annons

Vad betyder symbolerna på förpackningen?

Tycker du att det är svårt att begripa symbolerna på förpackningarna i mataffären? Lugn, du är inte ensam om att tycka det är krångligt. Vi reder ut begreppen.

Vad betyder krav?, vad innebär ekologiskt jordbruk?, Vad står MSC för?

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning som handlar om hur hård miljöbelastningen är från råvara till avfall. Idag Svanenmärks allt från tvättmedel till möbler, butiker, biltvättar och hotell. Läs mer om Svanen.

Annons

Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Kraven på produkterna är hårda men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller antingen varor (till exempel papper och tvättmedel) eller tjänster (till exempel el, transporter och försäljning av livsmedel i butik). Läs mer om Bra miljöval.

Ekologiskt jordbruk

EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda märkningen. Läs mer om ekologiskt jordbruk.

Krav

KRAV-märket sitter bara på livsmedel som odlats utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO. KRAV-mat innehåller bara naturliga tillsatser. Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. KRAV arbetar inom hela kedjan, från jord till bord, men även med KRAV-märkning av restauranger och butiker. All KRAV- certifierad verksamhet kontrolleras minst en gång per år. Läs mer om Krav.

EU Ecolabel

EU:s officiella miljömärkning där Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas från råvara till avfall och för att få licens måste produkterna uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Märkningen finns bland annat på färg, textilier och barnskor. Läs mer om EU Ecolabel.

spara

MSC

Marine Stewardship Council, MSC, är en oberoende global och inte vinstdrivande organisation, MSC-märket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. Läs mer om MSC märkning.

Demeter 

Svenska Demeterförbundet är kontrollorganisation för biodynamisk odling i Sverige. Det är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Läs mer om Demeter.

Treklövern

Treklövern är inte en officiell miljömärkning, utan en signal som ska göra det lättare att veta vilka råvaror som finns som ekologiska i Coops matrecept. På ditt kundkvitto kan du snabbt få reda på hur mycket och vilka artiklar som är miljömärkta och ekologiska. Läs mer om Treklövern.

Coop Änglamark

Är Coops eget märke för ekologiska och miljömärkta varor. Det finns i tre varianter: ”Ekologi” som finns på livsmedel, ”Miljö” för allt man använder i hushållet och ”Sensibel” för det man använder på kroppen. Läs mer om Änglamark.

Svenskt sigill

Kontrollmärkning för svensk mat och blommor. Råvarorna kommer alltid från svenska kontrollerade gårdar. Det som kollas är livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljöhänsyn och öppna landskap. Läs mer om Svenskt sigill.

Sädesaxet

Det överkorsade sädesaxet visar att livsmedlet passar glutenintoleranta. Märkningen kräver tillstånd från Svenska Celiakiförbundet. Läs mer om Sädesaxet.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance är en internationell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Läs mer om Rainforest Alliance.

fair trade

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-märkt bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Läs mer om Fairtrade.

UTZ

UTZ

UTZ är det största och snabbast växande certifieringsprogrammet för hållbar produktion av kaffe och choklad är det ytterst få som känner till den. För producenter som vill bli UTZ-certifierade gäller det att följa organisationens strikta krav på till exempel goda jordbruksmetoder, säkra arbetsförhållanden, miljöskydd och förbud mot barnarbete. Oberoende instanser kontrollerar regelbundet att kraven uppfylls.

Sammanställning: Katarina Markiewicz

Källa: Konsumentforeningenstockholm.se

LÄS OCKSÅ


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…