Annons

Annons

Världsdiabetes-dagen sätter fokus på ny behandling

diabetes

Idag, den  14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen för att sätta fokus på en av vår tids största folksjukdomar. Typ 2-diabetes fortsätter att öka i världen och enbart i Sverige lever omkring 365 000 personer med sjukdomen.

Annons

En europeisk jämförelse visar att Sverige har hamnat på efterkälken när det gäller användning av nya diabetesläkemedel och ligger exempelvis långt efter grannarna Finland och Danmark. Istället prioriteras äldre och billigare läkemedel.Många av dessa är effektiva på att sänka blodsockret men kan samtidigt bidra till biverkningar som för lågt blodsocker (hypoglykemi) och viktuppgång, vilket inte bara påverkar de drabbades livskvalitet men är även kostsamt för samhället.

Gilla Året Runt på Facebook

En omfattande undersökning med över 2 000 svenskar med typ 2-diabetes visar dessutom att användningen av nya diabetesläkemedel varierar starkt beroende på var i Sverige man bor.

Kunskapen kring olika tillgängliga diabetesbehandlingar är samtidigt låg bland svenskar med diabetes.

  Mer än hälften (56 %) av de tillfrågade känner inte till eller är osäkra på vad det finns för behandlingsalternativ. Samtidigt anger hela 40 % att de aldrig har fått utbildning om sin sjukdom och siffran är ännu högre för de nydiagnostiserade.

Undersökningen bekräftar också att användning av nya diabetesläkemedel jämfört med övrig behandling varierar mellan de sex studerade regionerna i Sverige. Med nya läkemedel avses dem som godkänts under de senare åren, t.ex. SGLT-2-hämmare, DPP4-hämmare och GLP1-analoger. Störst användning av nyare läkemedel är det i Skåne samt Västra Götaland och även Uppsala ligger signifikant högre jämfört med resten av landet. Däremot har Östergötland signifikant lägre förskrivning av de nya de nya behandlingsalternativen.

Detta enligt pressmeddelande för Världsdiabetesdagen. Foto:Shutterstock

 


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…