Annons

Annons

Vem drabbas av brustet hjärta?

Brustet hjärta drabbar främst kvinnor i 60 –års åldern. Tillståndet brustet hjärta liknar en hjärtinfarkt. Nu visar nya studier att syndromet också är lika farligt.

LÄS OCKSÅ:
Vad är brustet hjärta
4 tecken du ska se upp med
Camilla drabbades av brustet hjärta

Broken heart

– Takotsubo eller brustet hjärta är både vanligare och allvarligare än man tidigare trott och eftersom tillståndet är kliniskt mycket likt en akut hjärtinfarkt, har det under många år inte diagnostiserats korrekt, säger Elmir Omerovic, hjärtläkare och forskare vid Sahlgrenska akademin.
År 2005 diagnostiserades det första fallet i Sverige, en kvinna, med brustet hjärta och läkaren var Elmir Omerovic. Kvinnan uppvisade klassiska symtom på hjärtinfarkt: andnöd, smärtor i bröstet och EKG-förändringar. I dag diagnostiseras runt 2 000 patienter per år.
– Kunskaperna kring tillståndet är betydligt större i dag än då, men det saknas fortfarande nationella och internationella riktlinjer kring hur brustet hjärta ska diagnosticeras, behandlas och följas upp. Brustet hjärta uppvisar snarlika symtom som en akut hjärtinfarkt, men de läkemedel som används vid hjärtinfarkt kan vara direkt skadliga för dessa patienter, framhåller Elmir Omerovic.
I en nygjord studie har Elmir Omerovic och hans forskarlag granskat data från drygt 15 000 patienter registrerade i det svenska hjärtregistret Swedheart. Av dessa hade 2,2 procent fått diagnosen takotsubo, vilket var betydligt fler än väntat.

Annons

Brustet hjärta lika farligt som infarkt

– Våra resultat visar att takotsubo är betydligt vanligare än vi hade trott, resultatet visar också, både på kort och lång sikt, att dödligheten i takotsubo ligger på samma nivå som vid en akut hjärtinfarkt.
Runt 80-85 % av de drabbade är kvinnor i sextioårsåldern och många gånger finns det psykisk stress med i bilden. Det som utlöser det hela kan vara en vardagsbagatell.
– Ofta finns det en ansträngd livssituation, antingen på arbetet eller hemma eller både och. Ofta är det en så kallad ”trigger” som gör att man slutligen drabbas, det kan både vara mer traumatiska händelser som att någon närstående avlider, men det kan också vara någon händelse vi råkar ut för i vardagen, vi kanske kommer i bråk med grannen eller någon på arbetet, förklarar Elmir.
Även om det i dag inte finns en fullständig förklaringsmodell till att vissa personer drabbas, tycks alltså stress vara en stor anledning.
– Mekanismerna bakom takotsubo är inte helt kartlagda, men forskningen tyder på att det handlar om hormoner, adrenalin och noradrenalin, som ökar vid stress och som även kan göra att man utvecklar denna funktionsrubbning i hjärtat, avslutar Elmir.

Av Anna Horn Foto Anna Edlund

LÄS OCKSÅ:
Vad är brustet hjärta
4 tecken du ska se upp med
Camilla drabbades av brustet hjärta


Kommentera


Annons

SENASTE RECEPTEN FRÅN ÅRET RUNT

Annons


Laddar startsidan…